25 februari 2009

grattis stockholm!Stockholm har utsetts till Europas miljöhuvudstad 2010!

GRATTIS!

Motiveringen till att Stockholm utsågs var bland annat att:

- Stockholm har ett integrerat förvaltningssystem som garanterar att miljöaspekterna beaktas i budget, driftplanering, rapportering och övervakning.

- Stockholm har minskat koldioxidutsläppen med 25 procent per invånare sedan 1990.

- Stockholm har fastställt målet att vara fossilbränslefritt 2050.

Hoppas att det här får fart på ännu fler miljöaktiviteter under 2010!

Inga kommentarer: